art

Nadszed?? fina?? akcji "Robimy cydr!". Otworzy??em pierwsz? (a w zasadzie drug?, bo pierworodna otworzy??a si? samodzielnie - wybuchaj?c w piwnicy) butelk? i zdegustowa??em efekt swojej pracy! Jak wysz??o? Czy smakuje tak, jak powinien? Czego zabrak??o? I czy b?d? kontynuowa?? t? nietypow? zabaw?? Pyta?? jest wiele, jednak nie ma co pisa? - trza to zobaczy?!

Stara??em si? opublikowa? ten post tego samego dnia, lecz z przyczyn technicznych, vlog wyszed?? dopiero kilka dni po degustacji!

Ok, zostawiam... Czytaj dalej →

??ywno???
art

Ostatnio w Polsce, w zaskakuj?cym tempie ro??nie popularno??? cydru. W zesz??ym roku, po raz pierwszy mia??em okazj? zasmakowa? w tym delikatnym, aromatycznym, niezbyt mocnym trunku. Jeszcze wtedy nie ??ni??o mi si? nawet, ??e zaczn? pr??bowa? si?? we w??asnej produkcji. W tym roku, przysz??o mi zdegustowa? wi?kszo??? dost?pnych na polskim rynku cydr??w, dlatego mam niejako co?? w tej kwestii do powiedzenia. Ot???? najbardziej zaskakuje mnie cena, jak? za sfermentowany sok jab??kowy, przychodzi nam zap??aci?. Dobrej jako??ci cydr, kosztuje ??rednio 5 z??otych. Dodatkowo, cz?sto... Czytaj dalej →

??ywno???
art

Tu?? po premierze tytu??owego produktu Apple, m??j szanowny kolega postanowi?? porzuci? swoj? wys??u??on? ??cztery esk?? na rzecz nowego, mieni?cego si? z??otem iPhona 5S. Pewnie ze wzgl?du na to, ??e nie mam najbogatszych znajomych na tej planecie, nie znam osoby, kt??ra by??aby w stanie za telefon naraz wy??o??y? 3 tysi?ce polskich z??otych. Dlatego te??, ??w kolega, smartfona zaprojektowanego w Kalifornii, wzi??? w abonamencie, w Orange. Rado??? z telefonu nie zna??a granic, lecz tylko do pewnego momentu. Bartek bowiem zauwa??y??, ??e jego iPhone jest ??le spasowany i pod delikatnym... Czytaj dalej →

gad??ety
art

Rower g??rski? Majtki? Gar??? numer??w "Kaczora Donalda" z lat '90tych? Znajd?? estetyczne t??o, rozsyp rzeczy, bez kt??rych trudno by??oby Ci egzystowa? i strzel fotk? w podobnym klimacie co moja (up). Link do zdj?cia dodaj w komentarzu. Wasze podr?czne stuffy, b?d? na bie???co publicznie osadza?? pod tym wpisem. Licz? na Wasz? kreatywno???.


Najlepszy "zestaw", zostanie materialnie nagrodzony - tak??e rusz ty??ek i tw??rz!... Czytaj dalej →

blog