art

Ka??dy, kto chocia?? czasem wygl?da przez okno albo nawet wychodzi na dw??r, stwierdzi ??mia??o - "idzie wiosna!". Skoro wiosna, to i dodatnie temperatury. Z kolei wszechobecne ocieplenie, to i r??wnie?? czas podmiany zimowych czapek na fullcapy, grubych kurtek na lekkie wiatr??wki i docieplanych bucior??w na te z gatunku trampkowatych. Ale co je??li otwierasz szaf? i okazuje si?, ??e zesz??oroczne trampki ju?? si? zu??y??y i wygl?daj? jak psu z gard??a wyci?gni?te? Najwy??szy czas kupi? nowe! My??lisz nad Vansami? W takim razie proponuj? zastanowi? si? jeszcze trzy razy, zanim wydasz... Czytaj dalej →

moda
art

Nazywam si? Tomasz i tak jak Ty, Twoja rodzina i znajomi, jestem pospolitym konsumentem. Ka??dego dnia wydajemy nasze ci???ko zarobione pieni?dze na najr????niejsze dobra materialne: pocz?wszy od ??ywno??ci i ubra??, a ko??czywszy na wszelakiej ma??ci gad??etach...


Ten blog powsta?? z czystej pasji do ??wiadomo??ci konsumenckiej, kt??r? chc? zaszczepi? w swoich czytelnikach. W publikowanych recenzjach, opartych o w??asne, konsumenckie do??wiadczenie, polecam rzeczy, kt??re s? tego warte i odradzam tych, kt??re zawiod??y moje oczekiwania. Na celownik stawiam sobie g????wnie... Czytaj dalej →

blog