art

Jako?? dziwnie si? poczu??em, datuj?c ten post na 2015... : )Na pocz?tku, chc? Wam - drodzy Czytelnicy - ??yczy? w nowym roku du??o pomy??lno??ci, zdrowia i oczywi??cie trafnych, konsumenckich wybor??w!W moim przypadku, jednym z takich wybor??w, okaza??o si? zaproponowane mi przez Play ubezpieczenie telefonu w us??udze "Bezpieczny Telefon Premium". Swojego HTC One, ubezpieczy??em zaraz po jego zakupie, w abonamencie Play. Miesi?czna sk??adka wynosi mnie 24.99 z?? i do niedawna, kwota ta, by??a dla mnie niejako drzazg? w oku. Z telefonem nic si? nie dzia??o, a co miesi?c, prawie okr?g??e 25 z?? pojawia??o si? dodatkowo na fakturze. Jednak jaki?? czas temu, telefon niefortunnie upad?? mi na pod??og?, co zaowocowa??o soczystym "paj?kiem" na szkle wy??wietlacza. W tym momencie ucieszy??em si? niezmiernie, ??e telefon zosta?? ubezpieczony, a moj? rado??? podsyci?? fakt, ??e moje roszczenie wys??ane poczt? kilkana??cie dni temu, zosta??o pozytywnie rozpatrzone! Dzi??, m??j telefon le??y na biurku - zapakowany elegancko w karton i czeka na jutrzejszego kuriera, kt??ry zabierze go do serwisu, gdzie zostanie bezp??atnie naprawiony! Koszt wymiany wy??wietlacza wielokrotnie przewy??sza sum? sk??adek, jakie do tego czasu op??aci??em, dlatego decyzji o ubezpieczeniu, po tym smutnym upadku, ju?? nie ??a??uj?!Wiem, ??e firmy ubezpieczeniowe cz?sto wypinaj? si? na klient??w, nie uznaj?c ich roszcze?? dotycz?cych uszkodzonych (lecz ubezpieczonych) telefon??w, dlatego reasumuj?c i bior?c pod uwag? w??asne do??wiadczenie, my??l? ??e mog? ka??demu serdecznie poleci? ubezpieczenie w us??udze Play (kt??re wsp????pracuje z MetLife Insurance Limited). Owym mi??ym akcentem, pomijaj?c Sylwestra, rozpocz???em rok 2015, a Wy? :>

gad??ety

0 komentarzy do "Ubezpieczenie telefonu w w Play (Bezpieczny Telefon Premium)":

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

  1. kod z obrazka