art

Kamera jest? Jest! Rejestrator d??wi?ku jest? R??wnie??! Ch?ci s?? Od zawsze...

O w??asnych filmach na YouTube, my??la??em ju?? od d??u??szego czasu ale dopiero od niedawna, jestem posiadaczem niezb?dnego sprz?tu. Obraz ze smartfona HTC One + d??wi?k rejestrowany przez ZOOM H1 = ponadprzeci?tnie zno??na jako??? w rozdzielczo??ci HD, czyli - NOT BAD! Tak wi?c czas rozwin?? skrzyd??a, r??wnie?? w sferze video i zacz??... porz?dne vlogowanie!

W zesz??ym miesi?cu, przy okazji otwarcia butelki cydru, nagra??em pierwszy, eksperymentalny odcinek vloga (patrz: poprzedni post). My??l?, ??e wysz??o ca??kiem nie??le, a uskrzydlaj?ce komentarze doprowadzi??y do powstania kolejnego epizodu. W drugim odcinku bardziej skupi??em si? na tematyce w??a??ciwej tego bloga, czyli na ??wiadomym konsumowaniu. Tym razem, przed obiektywem telefonu, poprowadzi??em monolog o cukrze zawartym w naszych ulubionych, gazowanych napojach. Nie pozosta??o mi nic innego, jak tylko zaprosi? was do obejrzenia! Tych bardziej aktywnych na YouTube zach?cam tak??e do subskrypcji mojego kana??u i udost?pniania go! ;)


https://www.youtube.com/watch?v=0QO-yShbOuQCzy to oznacza, ??e b?d? teraz skupia?? si? wy???cznie na kr?ceniu film??w? W ??adnym wypadku! Z tradycyjnego blogowania nie mam zamiaru rezygnowa?! Ju?? nied??ugo si? o tym przekonacie... Pami?tajcie, ??e w komentarzach ca??y czas mo??ecie mi podsuwa? produkty, kt??re chcieliby??cie ??ebym przetestowa??!

Cze???!

blog

2 komentarzy do "Wi?cej vlog??w!":

 1. tamtomasz

  28 Jul 14 21:10

  By??em, widzia??em, dotyka??em - ostatecznie odpu??ci??em. Mowa o butach NewBalance, kt??re chyba s? zrobione z papieru i odrobiny pianki. 270 z??? Nie przekona??y mnie. :P Za te pieni?dze, kupi??em za to przecenione LE COQ SPORTIF, kt??re wygl?daj? bardzo solidnie... ale zobaczymy jak dotr?. Kto?? jakie?? do??wiadczenia z t? mark??

 1. natr?tny szkudlar xd

  27 Jul 14 00:21

  Bez wahania polecam buty New Balance, posiadam r??wnie?? air maxy. Wiele os??b twierdzi, ??e AM s? najlepsze, dla mnie osobi??cie NB g??ruj? :) g????wnie z powodu wygl?du oczywi??cie jak to adidasy s? mega wygodne i wytrzyma??e( nie to co te Twoje Vansy ) Mo??e napiszesz na blogu co?? na temat aplikacji kt??re mo??na ??ci?ga? nwm np. termometr, miarka , ??amacz hase?? wifi czy co?? w tym stylu Pozdrawiam szkudlar xd

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

 1. kod z obrazka