art

Je??li Twoja poranna, b?d?? popo??udniowa kawa, wygl?da mniej wi?cej nast?puj?co...Bior? kubek, wsypuj? do?? rozpuszczaln?/zmielon? kaw? ze stoika i zalewam zagotowan? wod?. Pij?.


... to m??j najnowszy film z serii cotamtomasz! jest dla Ciebie i mam szczer? nadziej?, ??e odmieni Tw??j spos??b przygotowywania tego?? szlachetnego napoju!


??eby rozpocz?? swoj? przygod? w parzenie wyj?tkowo aromatycznej kawy, musisz zaopatrzy? si? w kilka niezb?dnych przedmiot??w. B?d? to: kawiarka (moka),... Czytaj dalej →

??ywno???
art

Jako?? dziwnie si? poczu??em, datuj?c ten post na 2015... : )Na pocz?tku, chc? Wam - drodzy Czytelnicy - ??yczy? w nowym roku du??o pomy??lno??ci, zdrowia i oczywi??cie trafnych, konsumenckich wybor??w!W moim przypadku, jednym z takich wybor??w, okaza??o si? zaproponowane mi przez Play ubezpieczenie telefonu w us??udze "Bezpieczny Telefon Premium". Swojego HTC One, ubezpieczy??em zaraz po jego zakupie, w abonamencie Play. Miesi?czna sk??adka wynosi mnie 24.99 z?? i do niedawna, kwota ta, by??a dla mnie niejako drzazg? w oku. Z telefonem... Czytaj dalej →

gad??ety
art

Kilka tygodni temu, podczas gdy m??j pusty ??o???dek zacz??? dawa? si? we znaki, postanowi??em zahaczy? o przydro??n? restauracj? McDonald's. Wchodz? do ??rodka, ustawiam si? przy kasie i sk??adam zam??wienie. Wyb??r pad?? na McWRAP Ž ORIENTALNY Z WO?OWIN? w zestawie z frytkami i napojem. P??ac? i po kr??tkim czasie (jak na fast-foody przysta??o), odbieram sw??j posi??ek i lokuj? si? przy pierwszym lepszym, wolnym stoliku. O ile z frytkami i napojem wszystko by??o w porz?dku, o tyle je??li chodzi o Wrapa, tego samego powiedzie? nie mog?. Ot???? podczas konsumowania go,... Czytaj dalej →

??ywno???
art

Jaki?? czas temu, spakowa??em sprz?t, wsiad??em w samoch??d i wybra??em si? do pobliskiej Gdyni, gdzie w centrum handlowym "Riviera", zaczepia??em przypadkowe kobiety i wypytywa??em je o istotne (przynajmniej dla nas - m???czyzn :P) kwestie. By??o to moje pierwsze obcowanie z form?, jak? jest przeprowadzenie wywiadu, dlatego zabawy by??o przy tym dok??adnie tyle samo, co stresu - czyli ogrom! Nawi?zanie rozmowy z obc? osob?, okaza??o si? wcale nie tak proste, jak przypuszcza??em... :>

Ale uda??o si?! Zdobyty z pomoc? przyjaciela-kamerzysty materia?? obrobi??em... Czytaj dalej →

blog